کسب درآمد ماهیانه بالای 500 هزار تومان از فروتل
فوتبال ایران و جهان
با 25هزار تومان صاحب سایت فروشگاهی شوید


به هفت خط خوش آمدید... خواهشمندم لینکهایی که باز نمی شود و خراب است را از طریق فرم تماس با ما در پایین همین صفحه گزارش دهید تا در اسرع وقت اصلاح شود. بسیار متشکرم

استخدام در فروتل
پیش بینی فوتبال
پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی

10 دقیقه بعد:10 قاشق چایخوری شکر وارد بدنتان میشود. میدانید چرابا وجود خوردن این حجم شکر دچار استفراغ نمیشوید؟ چون اسید فسفریک، طعم آن راکمی میگیرد و شیرینی اش را خنثی میکند.

20 دقیقه بعد:قند خونتان بالامیرود و منجر به ترشح ناگهانی و یکجای انسولین میشود. کبدتان شروع میکند بهتبدیل قند به چربی تا قند خون، بیشتر از این بالا نرود.

40 دقیقه بعد:حالا دیگر جذب کافئین کامل شده؛ مردمکهایتان گشاد میشود، فشار خونتان بالامیرود و در پاسخ به این حالت، کبدتان قند را به داخل جریان خون رها میکند. گیرندههای آدنوزین مغز حالا بلوک میشوند تا از احساس خوابآلودگی جلوگیریکنند.

45 دقیقه بعد:
ترشح دوپامین افزایش پیدا میکند و مراکز خاصی درمغز، که حالت سرخوشی ایجاد میکنند، تحریک میشوند. این همان مکانیسمی است کهدر مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی میشود.

بعد از 60 دقیقه:
اسیدفسفریک موجود در نوشابه، داخل روده کوچک، به کلسیم، منیزیم و روی میچسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدا میکند. میزان بالای قند خون و شیرینکنندههایمصنوعی، دفع هرچه بیشتر کلسیم را از طریق ادرار باعث میشوند.

مدتی بعد: کافئین در نقش یک داروی مدر (ادرارآور) وارد عمل میشود. حالا دیگر کلسیم ومنیزیم و رویی که قرار بود جذب بدن شود، بیش از پیش از طریق ادرار دفع میشودو به همراه آن مقادیر زیادی آب، سدیم و دیگر الکترولیتها نیز از دست میرود.

مدتی بعدتر:کمکم آن غوغایی که در بدنتان ایجاد شده بود فروکش میکند و نوبت به افت قند میرسد. در این مرحله یا خیلی حساس و تحریکپذیر میشوید یا خیلی کرخت و بیحال. حالا دیگر تمام آن آبی را که از طریق نوشابه وارد بدن خود کرده بودید، دفع کردهاید؛ آبی که میشد به جای اسید و کافئین و شکر، حاوی مواد مفیدی برای بدنتان باشد. تا چند ساعت بعد اثر کافئین هم از بین میرود و شما هوس یک نوشابه دیگر میکنید. فـــرم تمـــــاـس بـــا هفـتــ خطـــ


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام: